Những điều tích cực mà thuốc lá điện tử mang lại

Thuốc lá điện tử là một phát hiện mới trên thị trường, được cho là có thể thay thế thuốc lá truyền thống mà không gây ra tác nhân ung thư phổi, nhưng thực sự thì thuốc lá điện tử có những lợi ích nào?

Dưới đây là các khía cạnh tích cực của sản phẩm này theo một loạt các cuộc khảo sát và nghiên cứu gần đây.

  • Trong một cuộc khảo sát trực tuyến được tiến hành trong năm 2010, các nhà nghiên cứu đã hỏi ý kiến của 3.587 người truy cập vào trang web với 70% người từng hút thuốc, nam giới chiếm 70%. Một cuộc thảo luận về sử dụng thuốc lá điện tử và bỏ thuốc lá đã được tiến hành cho thấy 46% nói rằng thuốc lá điện tử đã giúp họ bỏ hút thuốc, trong khi 42% nói rằng nó làm cho họ hút ít đi.
  • Các nhà nghiên cứu đã thực hiện một cuộc khảo sát trên 40 người đang hút thuốc lá truyền thống thì họ đều cho rằng sau khi hút thuốc lá điện tử giúp họ giảm nhẹ mong muốn hút thuốc.
    Những điều tích cực mà thuốc lá điện tử mang lại
  • Một cuộc nghiên cứu liên quan đến tác hại của thuốc lá, diễn ra trên 50 người cho kết luận rằng  việc hút thuốc lá truyền thống được giảm đi đáng kể khi sử dụng thuốc lá điện tử  mà không gây ra các triệu chứng mệt mỏi.
  • Trong một cuộc nghiên cứu khác về thuốc lá điện tử, tham gia cuộc nghiên cứu là 3 người có thời gian hút thuốc lâu năm và đã sử dụng nhiều phương pháp để cai thuốc nhưng thất bại. Sau 6 tháng ửu dụng thuốc lá điện tử, 3 người đã có thể bỏ hút thuốc truyền thống.

Ta vẫn biết rằng tác hại mà thuốc lá truyền thống mang lại là hết sức khủng khiếp, và thuốc lá điện tử đã đóng một vai trò không nhỏ trong công cuộc loại bỏ thuốc lá truyền thống ra khỏi cuộc sống. Mặc dù thuốc lá điện tử đã giúp nhiều người từ bỏ thuốc lá tuyền thống tuy nhiên nó vẫn có hại cho sức khỏe con người ít nhiều. Vì vậy cũng không nên quá lạm dụng thuốc lá điện tử, hãy sử dụng đúng cách, đúng liệu lượng và chỉ nên coi  nó là một phương tiện để từ bỏ thuốc lá truyền thống.

Trả lời